برج بین‌المللی تهران یکی از مشترکین ثابت شرکت تحکیم صنعت صعود است که سال‌هاست که خدمات نماشویی از این مجموعه دریافت می‌نمایند.