شاهین صمدپور در کنار مردان عنکبوتی ایران

شاهین صمدپور در کنار ما

شاهین صمدپور در کنار مردان عنکبوتی ایران و بروزدادن ترس از ارتفاع این گزارشگر محبوب ایران در این ویدیو کوتاه و دیدنی تصویری دیگر از این چهره دوست داشتنی به نمایش می گذارد.

شاهین صمدپور در کنار مردان عنکبوتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید