ویدیو راهنمای تکمیل فرم‌های مرتبط با اطلاعات مشترکین

کاور ویدیو راهنمای تکمیل فرم نماشویی و خدمات دیگر بابت دریافت اطلاعت مشترکین

با سلام، ادب و احترام، از اینکه فرصت خدمتگزاری به شما را داریم، بی‌نهایت مسروریم.

در پاسخ به درخواست شما برای تهیه پیش‌نویس قرارداد یا صدور فاکتور رسمی، نیازمند دریافت اطلاعات اولیه مورد نیاز طبق فرم زیر هستیم.

اطلاعات پیش‌فاکتور

تکمیل و ارسال اطلاعات مور نیاز جهت صدور پیش‌فاکتور

اطلاعات قرارداد

تکمیل و ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

تکمیل اطلاعات رسمی

تکمیل و ارسال اطلاعات جهت صدور فاکتور رسمی