نمادهای شرکت تحکیم صنعت صعود

نمادها می‌توانند مهر تأییدی بر صحت اطلاعات هویتی این شرکت، و انجام پرداخت‌های ایمن در محیط این وب‌سایت باشند.

با کلیک بر روی تصاویر نمادها از مراجع صادرکننده اصالت آن‌ها را استعلام نمایید.