فونداسیون چیست

فونداسیون ساختمان و سازه

به لایه بتن مسلح که در زیر ساختمان اجرا می شود ،فونداسیون یا پی گسترده می گویند. وظیف فونداسیون یا پی گسترده انتقال بار ساختمان به خاک زیرین لایه بتن می باشد.

تعریف فونداسیون ساختمان (پی) : به مجموعه بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن که وظیفه انتقال بار از ساختمان به زمین را دارد ،گفته می شود.

فونداسیون وظیفه ی انتقال بار ساختمان به زمین را برعهده دارد ،هدف از ساخت فونداسیون در واقع پر کردن بخش های پی کنی شده با مصالح مقاوم می باشد ، که انتخاب نوع شالوده به عوامل متعددی از جمله به تعداد طبقات ،وزن ساختمان ،نوع کاربری ساختمان و همچنین به نوع خاک محل بستگی دارد.

بطور کلی وظیفه یک شالوده (پی ) آن است که وزن ساختمان را به گونه ای به زمین انتقال دهد که :

1-ساختمان بیش از حد نشست نکند

2-پایداری در برابر نشست

3-پایداری در برابر لغزش

4-پایداری در برابر روانگرایی

یک محل مناسب برای پی ساختمان باید دارای  دو ویژگی باشد:سطح فوقانی پی باید پایین تر از سطح یخبندان باشد ،سطح تحتانی پی باید بالاتر از عمق ایستایی باشد .

عمق یخبندان پایین ترین عمقی است که در آن آب و هوا و رطوبت خاک در سرمای ناشی از سردترین روز سال یخ می زند و این مقدار با اقلیم مشخص می شود.

پی ها به چهار گروه عمده تقسیم می شوند:

-پی های سطحی یا شالوده

-پی های عمیق یا شمع ها

– پی های نیمه عمیق مانند پی های چاهی

پی های ویژه مانند مهارها ،پی صندوقه ای (کیسون ها)،ستون های شنی و مهارها

پی منفرد(نقطه ای): به صورت مجزا و مستقل بار را از ستون به زمین وارد می کند.

مراحل اجرای فونداسیون:

 1-برش و خم میلگردهای اصلی (طولی) و خاموت ها

2-قرار گیری میلگردها در جای خود مطابق نقشه (یافتن شبکه)

3-قالب بندی

4-بتن ریزی

5-عمل آوری بتون و نگهداری

فونداسیون اصلی ترین عضو یک ساختمان می باشد که با توجه به بارهای وارده زنده و مرده ،جنس خاک ، درجه زلزله خیز بودن منطقه  و سرعت باد منطقه محاسبه شده و عرض ،ضخامت ،میلگرد و رده بتن آن مشخص می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید