بهترین روش چسباندن سنگ آنتیک

بهترین روش چسباندن سنگ آنتیک

برای چسباندن سنگ آنتیک بر روی سطوح دیوار، بخصوص سطوح نمای ساختمان روش‌ها و حتی چسب‌های مخصوصی وجود دارد ولی متاسفانه بعد از گذشت مدتی نه چندان زیاد این نوع مصالح چسبندگی خود را از دست داده و سنگ‌های آنتیک شروع به ریزش از روی سطح دیوار می‌کنند.

ریزش سنگ آنتیک از سطوح دیوار برای برخی افراد شاید اهمیتی نداشته باشد و با خود اینگونه بپندارند که هر زمان که نیاز به مرمت داشته باشد این کار را انجام خواهیم داد، ولی باید بگوییم که اگر سنگ آنتیک را در نمای ساختمان و در ارتفاع نصب کرده باشیم ریزش سنگ آنتیک می تواند خسارات و یا حوادث جبران‌ناپذیری را برای مالکان و اشخاص ثالث به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل راه‌کاری جامع برای چسباندن سنگ آنتیک بر روی سطوح که به طور عملیاتی، علمی و تجربی، توانایی حفظ چسبندگی بین دو سطح را (سنگ آنتیک و سطح دیوار) با توجه به نشست سازه، سرما و گرما و شرایط بد جوی در درازمدت بتواند نیاز ما را برآورده کند. در ادامه توجه شما را به مطالعه این محتوا جلب می‌نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید