چرا اجرای رزین نمای ساختمان اشتباه است

هشدار قبل از اجرای رزین نمای ساختمان

اجرای رزین نمای ساختمان فاجعه‌ای است که اکثراً از آن بی‌خبرند، در طول این سال‌ها بسیاری با ما تماس گرفته‌اند و درخواست اجرای رزین بر روی نمای ساختمان به‌ویژه نما با سطوح آجری را از ما داشته‌اند و از قدیم تابه‌حال راهنمایی این مجموعه به این مشترکین هشدار در خصوص اجرای رزین بر روی نما بوده است. دلایلی اثبات‌شده مطابق باتجربه وجود دارد که این عملیات را برای نمای بیرونی ساختمان غیرممکن و یا بی‌فایده می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید