ضوابط حریم شخصی در انجام خدمات نمای ساختمان

ضوابط حریم شخصی در انجام خدمات نمای ساختمان

ضوابط حریم شخصی: در اجرای پروسه‌های مانند نماشویی، رنگ‌آمیزی و سایر خدمات تعمیراتی نمای ساختمان‌ها، لزوم تمایز قائل شدن میان فضاهای مشاع و حریم خصوصی واجد اهمیت است. بالکن و تراس به عنوان بخشی از فضای خصوصی ساکنان، از دسترسی بی‌رویه اجرایی‌ها و پرسنل طرف قرارداد مستثنا بوده و موجبات مسئولیت‌های قضایی و حقوقی را فراهم می‌آورد.

ضوابط حریم شخصی و قانون‌گذاری: در تمامی مجتمع‌های مسکونی که دارای تراکم ساکنین متفاوتی هستند، احترام به حریم شخصی افراد باید در اولویت قرار گیرد. بالکن‌ها و تراس‌ها جزوی از حوزه‌ی خصوصی اشخاص بوده و هر گونه ورود بی‌اجازه به این فضاها مکلف به پیگرد قانونی است. این امر به‌ویژه در قوانین کشورمان مورد تاکید است و هر نوع نقضی از این حکم می‌تواند به تنش‌های حقوقی و قضایی منتهی شود.

مسئولیت هیئت مدیره و اجرای خدمات:

هیئت مدیره هر ساختمان وظیفه‌ی نظارت بر اجرای خدمات در قسمت‌های مشترک ساختمان را بر عهده دارند و این مسئولیت به فضاهای شخصی مانند بالکن‌ها تسری ندارد. هنگامی که ساکنین ویا اعضای محترم هیئت مدیره از پیمانکار خدمات، درخواست انجام خدمات در بالکن‌ها نموده‌اند، بایستی این اقدام با انجام مراحل قانونی همراه باشد.

اخذ رضایتنامه کتبی:

قبل از آغاز هر نوع کار در بالکن‌ها، لازم است مدیریت مجتمع رضایتنامه‌ای کتبی از صاحبان واحدهای مرتبط با نمای ساختمان که در حال پیشبرد کار است، دریافت نماید. این سند باید قبل از بستن قرارداد با پیمانکار و شروع به کار صادر شود و هزینه آن نیز جداگانه مورد توافق طرفین قرارگیرد و به نسخه اصلی آن مهر و امضای معتبر زده شده باشد.

تضمین مسئولیت‌پذیری:

در روش دیگری، مدیریت مجتمع می‌بایست در یک سربرگ رسمی، تمامی مسئولیت‌های مربوط به ورود به بالکن‌ها را بپذیرد و تعهد دهد که کلیه‌ی ساکنین از این اقدام مطلع شده و رضایت کامل دارند، و اینکه عوامل پیمانکار از تجهیزات دسترسی با طناب و یا کار در ارتفاع برای ورود به بالکن ها اقدام نمی‌کنند و می بایستی نیروی اجرایی پیمانکار با نماینده معتمد مشترک و یا کارفرما از داخل واحد، و کسب اجازه از مالک واحد برای انجام هر نوع خدماتی در محل بالکن اقدام می نماید تا از این طریق از بروز هر گونه چالشی پیشگیری شود.

ریسک بالا برای ورود به بالکن

از نظر ایمنی کاربر خدمات کار در ارتفاع به ویژه با تکنیک دسترسی با طناب با دو رشته طناب اصلی و طناب دوم و کمکی در ارتفاع مطابق با استاندارد کار در ارتفاع فعالیت می کند و برای ورود به بالکن نیاز به باز کردن طناب‌ها و مجدد نشستن بر روی طناب در بین راه است که این کار ریسک انجام کار را به شدت افزایش می‌دهد و ما برای آن دسته از مشتریکن که تمایل به انجام خدمات در بالکن را دارند از سمت نمای ساختمان خدماتی را ارائه نمی دهیم و لازم است که برای انجام آن توافق جداگانه از نظر قیمت خدمات انجام شود و نیروی اجرایی ما از داخل واحد برای انجام کار اقدام به رفت و آمد کند.

ورود به بالکن‌ها در ساختمان های که کسی در آن سکونت ندارد و تازه ساخت است در صورت توافق بلامانع است.

نتیجه‌گیری: مسئولیت‌های حقوقی و ایمنی در انجام خدمات نمای ساختمان نباید به سهل‌انگاری ها و بی‌توجهی‌هائی منجر شود که حقوق فردی و خصوصی اشخاص را زیر پا می‌گذارد. رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها حقوق فردی ساکنین را محافظت نموده و موجبات صیانت از ساختمان را نیز فراهم می‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید