نصب سیم ارت بر روی نمای ساختمان

نصب کابل سیم ارت ساختمان

نصب سیم ارت بر روی نمای ساختمان بدون محدودیت در ارتفاع با روش دسترسی با طناب توسط متخصصین کار در ارتفاع شرکت تحکیم صنعت صعود امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید