اصول اجرای شاسی کشی نمای ساختمان

اجرای اصولی شاسی کشی نمای ساختمان

نمای ساختمان از یکی از اجزاء مهم در ساختمان می باشد که علاوه بر ایجاد زیبایی ظاهری در ساختمان، محافظت از دیوارهای پشتیبان را نیز در مقابل عوامل جوی بر عهده دارد. و در این خصوص قانونی وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند خسارات غیر قابل پیش بینی را برای بهره‌برداران، سازندگان، مهندسین ناظر و نیز پیمانکاران به وجود آورد. برای آشنایی بیشتر با این قوانین و اصول و روش اجرای صحیح شاسی کشی نمای ساختمان توجه شما را به ادامه مطالب جلب می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید