استعلام اسناد و مدارک شرکت تحکیم صنعت صعود

استعلام اسناد و مدارک هویتی پیمانکار جزو پایه‌ای‌ترین حقوق کارفرمایان و مشترکین است که باید از صحت آن اطلاع و اطمینان کامل داشته باشند تا بر اساس واقعیت‌ها پیمانکار خود را جهت واگذاری پروژه انتخاب نمایند. ما نیز به احترام مشترکین خود این صفحه را تنظیم نموده‌ایم تا ایشان به‌آسانی دسترسی به اسناد و مدارک این مجموعه داشته باشند و در کنار آن لینک استعلام نیز قرار داده‌شده تا از آن طریق اصالت آن را نیز بررسی نمایند.

اساس‌نامه

آگهی تاسیس

اولین روزنامه‌رسمی

آخرین روزنامه‌رسمی

تاییدیه نشانی شرکت

تاییدیه درگاه پرداخت

تاییدیه بیمه حوادث

تاییدیه بیمه مسئولیت مدنی