ساختمان 70 واحدی سهیل واقع در شهر تهران بلوار کشاورز نبش نادری و سهیل توسط این شرکت مقاوم‌سازی، مرمت و نماشویی شده است.