شرکت پارت پلاستیک خراسان واقع در شهرک صنعتی نیشابور دیگر پروژه شرکت تحکیم صنعت صعود است که عوامل اجرایی این مجموعه عملیات شستشوی شیشه‌های تمامی سالن‌ها و ساختمان‌های موجود در کارخانه را انجام داده است