بیمارستان هدایت واقع در خیابان یخچال تخران پروژه دیگری از مجموع پروژه های موفق ما است که در سال 1401 عملیات پاک‌سازی و شستشوی نمای ساختمان هم از سمت نمای ساختمان و هم داخل ساختمان با موفقیت انجام شده است.