منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

بازدید و کارشناسی، خدمات نما ساختمان و خدمات کار در ارتفاع

محتوا رایگان: بازدید و کارشناسی نما ساختمان

در ادامه مطالب توجه شمارا به اهمیت بازدید قبل از واگذاری خدمات جلب می‌نماییم.

بهتر‌است قبل از هر اقدامی از پیمانکار منتخب خود درخواست بازدید حضوری از محل پروژه را داشته باشیم.

بازدید نما ساختمان و یا پروژه‌ها جهت ارائه خدمات، پیش‌نیاز هر توافق سالم، میان کارفرما و پیمانکار می‌باشد.

مزایا شاخص بازدید از پروژه

  • اولین مواجهه حضوری و ارزیابی اولیه جهت انتخاب پیمانکار مطابق با اولویت‌های شما.

  • بررسی شرایط پروژه توسط پیمانکار، از نظر ایمنی و اجرای خدمات، مطابق با درخواست شما و استاندارد های کار در ارتفاع.

  • دریافت قیمت مقطوع از پیمانکار بدون افزایش قیمت در حین کار و  انتهای کار.

  • دریافت پیشنهادها و راهکارهای جایگزین و مفید، از پیمانکار برای تصمیم‌گیری بهتر.

  • سرعت در اجرای خدمات به دلیل آمادگی قبلی پیمانکار با توجه به رویت شرایط و نیازهای پروژه، برای تجهیز کارگاه .

  • افزایش کیفیت نهایی خدمات به دلیل آمادگی قبلی پیمانکار و تدارک و تأمین مناسب‌ترین ملزومات مرتبط.

  • کنترل بهتر و دقیق‌تر عملکرد پیمانکار در طول مدت‌زمان اجرای خدمات مطابق با نظرات کارشناسی اولیه پیمانکار.

 

ویژگی فردی، کارشناس

کارشناسانی که جهت بازدید نما ساختمان از محل پروژه، توسط شرکت اعزام می‌گردد حداقل دارای ۱۰ سال تجربه فنی می‌باشد و به تمام بخش‌های اجرایی مسلط است.

 

آیکن نماشویی ساختمان بازدید

 

 

 

.

 

دیدگاهتان را بنویسید