منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

ثبت نقاشی نمای ساختمان

بعد از نصب تجهیزات و ابزارآلات جهت  کارگاه برای استفاده از تکنیک دسترسی با طناب ، برای اجرا با استفاده از تکنیک دسترسی یا طناب Rope Access ، شستشوی نما انجام می شود

و بر روی قسمت هایی که نیاز به کاور و پوشش باشد، کاور ینگ انجام می گیرد

و سپس اگر سطح نما نیاز  به بتونه کاری و لکه گیری داشته باشد،

با بتونه لکه گیری انجام می گیرد و بعد آستر و پرایمر بر روی سطح نما اعمال می گردد

و در نهایت بوسیله قلتک یا دستگاه ایرلس رنگ آمیزی سطح نما انجام می گیرد

و بعد از اتمام کار و رضایت کارفرما ،

کاورها جمع آوری می گردد و ابزار و تجهیزات از محل خارج می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید