مقالات

نصب توری محافظ

نصب توری محافظ

http://tahkimsanat.com/news/view/88/namashoei نصب توری در ارتفاع معمولا نصب توری برای جلوگیری از ورود پرندگان به داخل نورگیر ...
نمای مدرن

نمای مدرن

http://tahkimsanat.com/news/view/98/lulhvd-klhd-shojlhk یکی از عناصر اصلی در ساخت ساختمان و زیباسازی ساختمان ، نمای آن است. نمای ...
معماری و نمای سنتی

معماری و نمای سنتی

http://tahkimsanat.com/news/view/100/klhaddjivhk1 معماری سنتی چیست؟ معماری سنتی سبکهایی را به حساب می شمارد که در یک منطقه ...