شرکت تحکیم صنعت صعود،ارائه دهنده خدمات| نماشویی| نقاشی نمای ساختمان| پیچ رولپلاک نما| و ده ها خدمات دیگر

 در برخی از نما های ساختمان ودر بخش های فریم پنجره ها وحتی کامپوزیت نما به دلیل های مختلف

مانند در خواست کارفرما به اجرا کننده نمای ساختمان که روکش ویا پوسته های سطح را برای طول عمر بیشتر نما وپاکسازی ننمایند و کاور فریم پنجره ها ویا کامپوزیت بر جا می مانند ویا حتی این

موضوع می تواند به دلیل کوتاهی پیمانکار سازنده نمای ساختمان نیز انجام پذیرد ویا دلایل دیگر.

بعد از گذشت 6ماه دیگر پاکسازی کاور ها به نوعی امکانپذیر نمی باشد ویا این عمل به راحتی صورت نمی پذیرد  به دلیل تابش اشعه های مخرب خورشید کاور پلاستیکی پوسیده وچسب زیر کاور خشک وفاسد می گردد وبه همین دلیل امکان پاکسازی کاور از روی سطح نمای ساختمان امکان ندارد .

اما این شرکت روشی ویژه بابت رفع این مشکل دارد با محلولی ویژه سطح کاور به آن آغشته شده وپس از گذشت 30دقیقه می توان محل مورد نظر بر روی نمای ساختمان را پاکسازی نمود وبعد از پاکسازی کامل می توان سطح نمای ساختمان را شستشوی نمود  اما به دلیل خطرناک بودن محلول برای انسان روش ویژه وخاصی برای اجرای آن وجود دارد وکاملا نیاز مشترکین را  برآورده می نماید.

http://www.tahkimsanat.com/articles/view/33/hshcd-tvdl