شرکت تحکیم صنعت صعود،ارائه دهنده خدمات| نماشویی| نقاشی نمای ساختمان| پیچ رولپلاک نما| و ده ها خدمات دیگر

شستشوی نمای تلویوزیون های شهری

در شهر های بزرگ ودر میادین اصلی جهت تبلیغات تلویزیون های بزرگ شهری نصب گردیده تا در معرض عموم قرار گیرد ولی به دلیل موقعیت این تلویزیون ها در مکان آلوده رسیدگی ونظافت آن ها غیر قابل انکار می باشد شستشوی اینگونه تلویزیون ها می بایستی حداکثر هر سه ماه یک مرتبه شستشوی گردد

http://www.tahkimsanat.com/pages/28/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C