شرکت تحکیم صنعت صعود،ارائه دهنده خدمات| نماشویی| نقاشی نمای ساختمان| پیچ رولپلاک نما| و ده ها خدمات دیگر

در برخی از نما های ساختمان هایی که با طراحی های مدرن ساخته شده اند مانند چوب ترمو که زیبایی خاصی به نمای ساختمان ها می دهد بعداز نماشویی ویا نصب می بایستی به صورت سالیانه با روعن مخصوص وبا کدبندی رنگ خود چوب تغذیه گردد این کار باعت  طول عمر چوب  ومحافظت سطح در برابر اشعهUVخورشید سرما گرما ورطوبت می گردد وجدا از این موارد باعث احیا رنگ اولیه چوب وبه نوعی پولیش آن می گردد این خدمت با تکنیکROPE ACCESSوبا استفاده از ابزارهای کاردرارتفاع با ایمنی بسیار بالا قابل اجرا می باشد ودر کوتاهترین زمان وبالاترین کیفیت انجام می گردد وشرکت تحکیم صنعت صعود این نوع خدمت را تحت پوشش بیمه حوادث ومسئولیت مدنی وبا تضمین ارائه می دهد

نحوه اجرای کار بدین شکل می باشد که هرکیلو رنگ مخصوص چوب میتواند بین 10تا20متر مربع را پوشش دهد که آن هم بستگی به قدیمی ویا جدید بودن سطح چوب دارد. ابتدا سطح چوب می بایستی با دستگاه 110بار واترجت ویا روش های دیگر پاکسازی گردد سپس رنگ چوب را با استفاده از دستگاه ایرلس ویا قلمو میتوان برروی سطح چوب اعمال نمود که باید توجه داشت که چنانچه خط رنگ روی هم رفتگی پیداکند به وضوحبعد از اتمام کار قابل رویت می باشد وتاثیر بدی در کیفیت نهایی کار خواهد داشت که با تجربه کاربر می توان این خطا را به حدعقل رساند تا حدی که به راحتی قابل رویت نباشد وبا چندین بار تابش آفتاب وگرما  روغن چوب  به خورد چوب رفته وخطوط محو گردد

http://www.tahkimsanat.com/articles/view/32/vyk-f