دسته بندی ویدیوها

نماشویی وپیچ و رولپلاک نمای ساختمان باطناب

تیزر شرکت تحکیم تمییزلیک

شستشوی بلندترین برج ایران با طناب

نماشویی ساختمان ها با طناب

نماشویی ساختمان

نماشویی در مستند خسته نباشید

مردان عنکبوتی

TAHKIM TEMIZLIK

شستشوی نمای ساختمان

نماشویی ساختمان

نماشویی ساختمان و رنگ آمیزی

شستشوی نمای ساختمان

123

برخی از مشتریان این شرکت