بعد از تمدید قرارداد مجدد فی مابین شرکت تحکیم صنعت صعود و ساختمان دیپلمات ساسان ولنجک،شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان  در تاریخ 1398/04/16 توسط تیم اجرای شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید. شستشو به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی و مواد شوینده انجام می پذیرد.

تاریخ انتشار خبر: 1398/04/17 15:08

برخی از مشتریان این شرکت