نمای ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی متشکل از شیشه و کامپوزیت می باشد که بوسیله ی ابر و طی و مواد شوینده ی مخصوص شستشو داده می شود و امروز 1398/03/21 شستشوی نمای ساختمان توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید

تاریخ انتشار خبر: 1398/03/21 15:10

برخی از مشتریان این شرکت