شستشوی نمای ساختمان واقع در تهران-سهروردی شمالی در تاریخ 1398/03/16 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید و رضایت کامل کارفرما در بر داشت

تاریخ انتشار خبر: 1398/03/18 15:07

برخی از مشتریان این شرکت