شستشوی نمای ساختمان پزشکان غدیر امروز 1398/02/26 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید. نمای ساختمان متشکل از سنگ و شیشه می باشد که به روش دو مرحله ای و بوسیله ی دستگاه واترجت شستشو داده خواهد شد و در بعضی از نقاط که آلودگی بیشتری دارد نیاز به اسید شویی می باشد ،سپس شیشه ها به روش سنتی و بوسیله ی مواد شوینده ی مخصوص،شستشو خواهند شد.

تاریخ انتشار خبر: 1398/02/26 11:49

برخی از مشتریان این شرکت