شستشوی نمای ساختمان واقع در تهران-سمیه و بندکشی آن در تاریخ 1398/02/01 به پایان رسید و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت.شستشو بوسیله واترجت و برای شیشه ها به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی بود و قسمت های آجری نما نیاز به بندکشی داشت که توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود انجام گردید

تاریخ انتشار خبر: 1398/02/02 16:40

برخی از مشتریان این شرکت