شستشوی نمای ساختمانی آجری واقع در تهران-خیابان سمیه که به تازگی بازسازی و مرمت گردیده است امروز 1398/01/28 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید. این شستشو بوسیله ی دستگاه واترجت صورت  می گیرد و بعد به روش سنتی شیشه های آن نظافت می گردد و بعد بندکشی قسمت های آجری نما توسط تیم اجرایی شرکت صورت می پذیرد.

تاریخ انتشار خبر: 1398/01/28 14:37

برخی از مشتریان این شرکت