شستشوی نمای ساختمان برج نگین آزادی واقع در تهران- خیابان آزادی به پایان رسید.این شستشو به روش سنتی و بوسیله ابر وطی و دستمال نانو و مواد شوینده ی مخصوص توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود انجام شد و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت.

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/29 12:10

برخی از مشتریان این شرکت