رنگ آمیزی قسمت های چوبی نمای ساختمان شرکت اعتماد تجارت میثاق امروز 1397/12/13 امروز توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید. نمای این ساختمان چند روز پیش توسط تیم اجرایی شستشو شده بود و به دلیل این که برای اعمال رنگ چوب باید کامل باید قسمت های چوبی خشک میشد،اجرای رنگ آمیزی به امروز موکول گردید.

بازگشت

نظر خود را بنویسید

برای ارسال نظر می بایست به حساب کاربری خود وارد شوید
تاریخ انتشار خبر: 1397/12/13 15:51

برخی از مشتریان این شرکت