شستشوی شیشه های ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران -ولنجک امروز 1397/12/12 توسط تیم اجرایی شرکت به پایان رسید و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت. این شستشو که بصورت ماهیانه می باشد به روش سنتی و بوسیله ابر و طی و مواد شوینده صورت می گیرد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/12 16:31

برخی از مشتریان این شرکت