شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک امروز 1397/12/09 توسط تیم اجرایی تحکیم صنعت صعود اغاز گردید. شستشو به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی می باشد .

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/09 12:00

برخی از مشتریان این شرکت