شستشوی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ولنجک سوم واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/04 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید.

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/05 13:37

برخی از مشتریان این شرکت