شستشوی ماهانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ولنجک 3 امروز 1397/12/01 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود امروز آغاز گردید. شستشوی شیشه ها به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی و مواد شوینده ی مخصوص می باشد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/01 10:39

برخی از مشتریان این شرکت