نمای ساختمان شرکت عیارجویان نوین واقع در تهران -بهبودی توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود شستشو داده شد.نمای این ساختمان سنگ مرمری بود که بخاطر آلودگی های شدیدی که بر روی بعضی از قسمت های نما بود تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود برای شستشو از اسید رقیق شده که مخصوص شستشو می باشد استفاده کردند و بعد از شستشو بنا به درخواست کارفرما فریم های پنجره های نما و پایه های کولر نیز رنگ آمیزی گردیدو رضایت کامل کارفرما را در پی داشت.

بازگشت

نظر خود را بنویسید

برای ارسال نظر می بایست به حساب کاربری خود وارد شوید
تاریخ انتشار خبر: 1397/11/27 14:54

برخی از مشتریان این شرکت