شستشوی نمای ساختمان شرکت بهران آسانسور واقع در تهران-شهرک غرب توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود امروز به پایان رسید.قسمت های سنگی نما توسط واترجت شستشو داده شد و شیشه های نمای ساختمان بوسیله ابر و طی و موادشوینده ی مخصوص شستشو داده شد و تحویل کارفرما داده شد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/27 13:23

برخی از مشتریان این شرکت