نمای ساختمان شرکت اعتماد تجارت میثاق متشکل از چوب ترمو و شیشه می باشد که امروز 1397/11/18 شستشوی نمای آن به وسیله ی واترجت توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید.و شیشه های آن به وسیله ی ابر و طی و به روش سنتی شستشو خواهد شد.بعد از شستشو و چند روز وقفه جهت خشک شدن کامل چوب ها،اجرای روغن بر روی چوب های ترمو نیز آغاز خواهد شد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/18 11:47

برخی از مشتریان این شرکت