نمای ساختمان شاهین واقع در جاده مخصوص کرج-بیمه توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود شستشو می شود و همچنین بعد از شستشو ،رنگ آمیزی فریم های پنجره های نمای را ه پله های ساختمان رنگ آمیزی می گردد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/17 11:59

برخی از مشتریان این شرکت