شستشوی نمای شیشه و سنگ ساختمان EMERALD واقع در تهران -اقدسیه در تاریخ 1397/11/13 به پایان رسید. شستشو به روش سنتی و بوسیله ی مواد شوینده و ابر و طی و توسط تیم اجرایی مجرب شرکت تحکیم صنعت صعود انجام گرفت و رضایت کامل کارفرما را در بر داشت به طوری که خواستار شستشوی شیشه های نما از داخل هم می باشند.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/13 14:05

برخی از مشتریان این شرکت