شستشوی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ولنجک 3 واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/11/01 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/01 15:35

برخی از مشتریان این شرکت