پیچ و رولپلاک نمای ساختمان آفتاب واقع در تهران(دیباجی شمالی) که در تاریخ 97/10/24 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردیده بود،امروز 97/10/26 به اتمام رسید و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت.

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/26 16:09

برخی از مشتریان این شرکت