شستشوی نمای ساختمان فروشگاه مونالیزا واقع در تهران (پل چوبی) توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید. نمای ساختمان مونالیزا تشکیل شده از کامپوزیت و شیشه که به صورت فصلی و منظم توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی و مواد مخصوص شوینده ی کامپوزیت،شستشو داده می شود که باعث افزایش عمر کامپوزیت ها می گردد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/11/09 14:42

برخی از مشتریان این شرکت