شیشه ی یکی از پنجره های نمای ساختمان دیپلمات ولنجک ششم(تهران ) به ابعاد 1/80*2 در ارتفاع 30 متری توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود تعویض گردید.

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/19 13:18

برخی از مشتریان این شرکت