شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران (ولنجک) در تاریخ 1397/10/18 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود یا رضایتمندی کامل کارفرما به اتمام رسید.

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/18 15:14

برخی از مشتریان این شرکت