شستشوی نمای برج ادرای تجاری مسکونی صدف واقع در جزیره کیش توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید و رضایتمندی کامل کارفرما را به همراه داشت

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/17 14:42

برخی از مشتریان این شرکت