شستشوی ماهانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/10/15 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز شد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/15 12:43

برخی از مشتریان این شرکت