شستشوی نمای شیشه ای ساختمان شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران(میدان نوبنیاد) توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود و با رضایت صددرصدی کارفرما امروز به پایان رسید

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/10 16:12

برخی از مشتریان این شرکت