آغاز شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/01 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/01 10:39
post image

آغاز شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/01 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

اسیدشویی نمای ساختمان شرکت عیارجویان نوین واقع در تهران-بهبودی در تاریخ 1397/11/26 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/11/27 14:54
post image

اسیدشویی نمای ساختمان شرکت عیارجویان نوین واقع در تهران-بهبودی در تاریخ 1397/11/26 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نمای ساختمان بهران آسانسور واقع در تهران -شهرک غرب در تاریخ 1397/11/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/11/27 13:23
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان بهران آسانسور واقع در تهران -شهرک غرب در تاریخ 1397/11/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی نمای ساختمان بهران آسانسور واقع در تهران-شهرک غرب در تاریخ 1397/11/22 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/11/23 11:57
post image

آغاز شستشوی نمای ساختمان بهران آسانسور واقع در تهران-شهرک غرب در تاریخ 1397/11/22 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نما و رنگ آمیزی فریم های پنجره های نمای ساختمان شاهین واقع در جاده مخصوص کرج -بیمه در تاریخ 1397/11/20

1397/11/21 14:26
post image

پایان شستشوی نما و رنگ آمیزی فریم های پنجره های نمای ساختمان شاهین واقع در جاده مخصوص کرج -بیمه در تاریخ1397/11/20

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت