شستشوی نمای سنگی شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران-نوبنیاد در تاریخ 1397/12/15 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/15 15:42
post image

شستشوی نمای سنگی شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران-نوبنیاد در تاریخ 1397/12/15 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز رنگ آمیزی قسمت های چوبی نمای ساختمان شرکت اعتماد تجارت میثاق واقع در تهران-سهروردی شمالی در تاریخ 1397/12/13 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/13 15:51
post image

آغاز رنگ آمیزی قسمت های چوبی نمای ساختمان شرکت اعتماد تجارت میثاق واقع در تهران-سهروردی شمالی در تاریخ 1397/12/13 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/12 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/12 16:31
post image

پایان شستشوی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/12 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان واقع در تهران(تهرانپارس) در تاریخ 1397/11/28 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/11 13:40
post image

 پیچ و رولپلاک نمای ساختمان واقع در تهران(تهرانپارس) در تاریخ 1397/11/28 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/09

1397/12/09 12:00
post image

آغاز شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/09

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت