پایان شستشوی نمای ساختمان امید واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1398/01/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/01/25 16:05
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان امید واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1398/01/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی نمای ساختمان امید واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1398/01/17 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/01/17 12:16
post image

آغاز شستشوی نمای ساختمان امید واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1398/01/17 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نمای برج نگین آزادی واقع در تهران- خیابان آزادی در تاریخ 1397/12/28 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/29 12:10
post image

پایان شستشوی نمای برج نگین آزادی واقع در تهران- خیابان آزادی در تاریخ 1397/12/28 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/20 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/20 16:55
post image

شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران-ولنجک در تاریخ 1397/12/20 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

اتمام شستشوی نمای سنگی و شیشه های رستوران شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران-میدان نوبنیاد در تاریخ 1397/12/17

1397/12/18 11:47
post image

اتمام شستشوی نمای سنگی و شیشه های رستوران شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران-میدان نوبنیاد در تاریخ 1397/12/17

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت