پایان شستشوی نمای ساختمان فام واقع در تهران -خیابان سهروردی شمالی در تاریخ 1398/03/16 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/18 15:07
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان فام واقع در تهران -خیابان سهروردی شمالی در تاریخ 1398/03/16 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی نمای ساختمان فام واقع در تهران-سهروردی خیابان خرمشهر در تاریخ 1398/03/12 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/12 15:39
post image

آغاز شستشوی نمای ساختمان فام واقع در تهران-سهروردی خیابان خرمشهر در تاریخ 1398/03/12 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نمای ساختمان ونک پلازا واقع در تهران-ونک توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود در تاریخ 1398/03/02

1398/03/04 15:52
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان ونک پلازا واقع در تهران-ونک توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود در تاریخ 1398/03/02

شروع شستشوی نمای ساختمان 10 طبقه ی عظیمی واقع در تهران-نیاوران در تاریخ 1398/02/29 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/02/29 14:00
post image

شروع شستشوی نمای ساختمان 10 طبقه ی عظیمی واقع در تهران-نیاوران در تاریخ 1398/02/29 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نمای ساختمان پزشکان غدیر واقع در تهران-پیروزی در تاریخ 1398/02/27 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/02/28 14:40
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان پزشکان غدیر واقع در تهران-پیروزی در تاریخ 1398/02/27 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت